Galerie

Ehrenhelm Verleihung Viedocus der Stierer-Satz  12. Lenzmond a. U. 160

Ritterschlag Jk Peter der Schütze / Rt Don Ziel der Frei-Schütz 19. Hornung a. U. 160

Einkleidung Knappe 160 19. Hornung a. U. 160

GUrs Feyer 12. Hornung a. U. 160

Maikäfer Sippung 02. Wonnemond a.U. 158

 

Wappen der Sassen

Ritterschlag Jk Rudolf 21. Lenzmond a.U. 158

Burgbau